Tilgængelighed

Er I tilgængelige?

Eller vil I gerne være det?

Siden 23. september 2019 har offentlige digitale løsninger skulle være tilgængelige efter WCAG 2.1. Det kan være en stor mundfuld at overskue.

Det er vigtigt at pointere, at tilgængelighed ikke kun handler om guidelines eller om at skabe en ‘compliant’ løsning. Det handler om at tænke på, hvordan man kan skabe en gennemgående tilgængelig løsning, der giver brugerne med handicap en god oplevelse.

Prøv vores tilgængelighedpanel

Derfor har vi oprettet et brugerpanel for mennesker, der lever med et handicap. Her kan vi rekruttere brugere med forskellige handicap og forskellige hjælpemidler til at deltage i tilgængelighedstests.

Hvad er en tilgængelighedstest?

For at afdække, om din digitale løsning er gennemgående tilgængelig, er det ikke nok at bruge de forskellige tilgængelighedsværktøjer såsom Wave eller Siteimprove, der scanner din løsning og afgiver en rapport. For at få afdækket tilgængeligheden, er du nødt til at inddrage nogle brugere med handicap. Du vil få et meget klarere billede af situationen, når du ser reelle brugere anvende din løsning med deres skærmlæsere, switch controls eller andre hjælpemidler.

Hos Peytz har vi specialister i brugerinddragelse, der også har kompetencer indenfor tilgængelighed. Vi kan hjælpe dig med at teste, om din digitale løsning er tilgængelig.