Koncepttest

Koncepttesten bruges til at validere koncepter

  • Den starter med, at vi laver et spørgeskema, hvor vi beskriver konceptet og dets delelementer, som brugerne skal forholde sig til.
  • Dernæst laver vi en simpel afrapportering af brugernes svar, der viser hvordan de reagerer på konceptet og dets delelementer.
  • Slutteligt bliver det nemmere for jer at finde ud af, om I skal arbejde videre med konceptet og eventuelt hvordan.