Kristina Bonde Kristoffersen

Kristina er User insights specialist, og har altid brugerne i fokus. Hun har flere års erfaring med at afholde brugertests og – at omsætte resultaterne heraf til konkrete designændringer, som i sidste ende forbedrer løsningen. 

Kristina er User insights specialist, og har altid brugerne i fokus. Hun har flere års erfaring med at afholde brugertests og – at omsætte resultaterne heraf til konkrete designændringer, som i sidste ende forbedrer løsningen.