Martin Nøhr

Martin er vores lead UX-designer, som med sin baggrund som IT-supporter formår at bygge bro mellem de tekniske løsningsmuligheder og brugernes behov. Han gennemtænker altid om løsningen rent teknisk kan lade sig gøre, før han omsætter det til et brugercentret design. 

Julie Schramm Rasmussen

Julie er vores UX researcher og – designer, og er humanist helt ind til benet med teknisk snilde. Hun har mere end 5 års erfaring med at afvikle brugerundersøgelser og brugerinddragelse generelt. Julie er meget passioneret omkring brugerinddragelse, og afprøver derfor løbende de nyeste metoder og trends inden for feltet.

Jens Poder

Jens er innovationschef og har mange års erfaring med konceptudvikling, UX-design og facilitering af workshops med forskellige målgrupper. Samtidig har Jens en bred teknologisk forståelse, hvorfor han på et tidligt stadie i processen kan vurdere om idéerne kan omsættes eller skal gentænkes.

Kristina Bonde Kristoffersen

Kristina er User insights specialist, og har altid brugerne i fokus. Hun har flere års erfaring med at afholde brugertests og – at omsætte resultaterne heraf til konkrete designændringer, som i sidste ende forbedrer løsningen.